Browsing: สิ่งมีชีวิตปัญญาประดิษฐ์

AI
0

เตือนภัยหุ่นยนต์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI

หุ่นยนต์ถูกพัฒนาขึ้นให้มีลักษณะแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปฏิบัติตามคำสั่งที่มนุษย์ป้อนข้อมูล แต่ในอนาคตหุ่นยนต์จะถูกนำไปรวมกับสิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI กระบวนการสร้างความฉลาดโดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งถือเป็นความหวังใหม่ของการสร้างเทคโนโลยีในอนาคต