คลิป Google Zeitgeist 2013 สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ถูกค้นผ่าน Google ในปี 2013

คลิป Google Zeitgeist ของปี 2013 ได้รวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่ถูกค้นผ่าน Google เช่น เจ้าหญิงเคทแห่งอังกฤษมีพระประสูติกาล

Read more