คลิป Google Zeitgeist 2013 สรุปเหตุการณ์สำคัญที่ถูกค้นผ่าน Google ในปี 2013

คลิป Google Zeitgeist ของปี 2013 ได้รวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่ถูกค้นผ่าน Google เช่น เจ้าหญิงเคทแห่งอังกฤษมีพระประสูติกาล การเดินทางออกนอกระบบสุริยะจักรวาลของยานวอยเอเจอร์ 1 เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติในส่วนต่าง ๆ ของโลก เรื่องราวการเรียกร้องสิทธิของผู้หญิง การประท้วงในประเทศต่าง ๆ การเสียชีวิตของบุคคลสำคัญต่าง ๆ เหตุการณ์สำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เรื่องราวทั้งหมดถูกถ่ายทอดลงคลิปวิดีโอโดยใช้เพลง “Feels Like Coming Home” ประกอบได้อย่างน่าสนใจ

คลิป Google Zeitgeist 2013

ที่มาของข้อมูล
Youtube.com/user/Google

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *