เดินทางระหว่างดวงดาว!

การเดินทางระหว่างดวงดาว-ข้ามแกแลคซี (Interstellar space travel) ในหนังหรือนิยายไซ-ไฟ มีมากกมายหลากจินตนาการหลายทฤษฎี ซึ่งมักจะอิงเกี่ยวโยงกับหลักการ ของการเดินทางแบบเร็วเหนือแสง(faster-than-light : FTL) (*ทั้งบางทีก็สามารถใช้เดินทางข้ามเวลา แบบย้อนอดีตท่องอนาคต หรือไปยังจักรวาลมิติคู่ขนานลึกลับอื่นๆได้อีกต่างหาก )

ซึ่งแน่ละทั้งหมดเป็นแค่ไอเดียที่ยังไม่มีความเป็นไปได้จริงแต่ประการใด และก็ยังขัดแย้งกับปมใหญ่ในทางหลักวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ก็คือ ‘แสงเดินทางได้เร็วสุด ไม่มีอะไรเดินทางได้เร็วเหนือแสง’ แต่กระนั้นทฤษฎีนี้ก็ยังเป็นเพียงหลักการฟิสิกส์ที่น่าเชื่อถือ ณ ขณะนี้เท่านั้นแต่อาจไม่ใช่ข้อสรุปฟันธง 100% วงการวิทยาศาสตร์ยังคงพิสูจน์ค้นคว้ากันต่อไป ไม่แน่อนาคตอาจพบวิธีการเดินทางเร็วเหนือแสง หรือมีสสาร-พลังงานอะไรที่ช่วยให้ไวเหนือแสงจริงๆก็ได้ ส่วนตัวอย่างของจินตนาการไซ-ไฟ ซึ่งขอแบ่งพอสังเขปเป็น 5 แบบ ดังนี้

1. เส้นทางพิเศษ Hyperspace-รูหนอน/ประตูมิติ มีหลักการคล้ายคลึงกันก็คือ เป็นการเดินทางผ่านเส้นทางหรือช่องทางพิเศษที่ทำให้เดินทางเร็วเหนือแสงได้ แต่ไม่ใช่เพราะวัตถุหรือเครื่องยนต์วิ่งไวกว่าแสง อาทิ ใน Star Wars หรือ Stargate โดยการนำเอายาน เข้าไปในมิติ Hyperspace หรือ รูหนอน(wormhole) โดยที่ยานยังใช้ความเร็วปกติที่มันเป็น แต่เมื่อบินอยู่ใน Hyperspace ยานก็สามารถไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าบินไปแบบปกติเ โดยยานต้องมีระบบที่เรียกว่า “Hyperdrive” ถึงจะสามารถเข้าสู่เส้นทาง Hyperspace ได้ อุปมาดั่งเอาเรือไปวิ่งในน้ำเชี่ยว การพายเรือหรือเครื่องยนต์เรือไม่ได้วิ่งเร็วกว่าเดิม แต่น้ำพาให้เรือเร็วขึ้นต่างหาก (ส่วนกรณีประตูมิติ ใน Stargate ก็หลักการใกล้เคียงกัน เพียงแต่อาจไม่ได้การเดินทางด้วยยาน แต่คนตัวเปล่าสามารถเดินเข้าไปเลย ผ่านประตูนั้นซึ่งอาจเป็นกลไกระบบพิเศษแบบ Hyperdrive …จึงถือว่าเป็นประเภทเดินทางในผ่านเส้นทางพิเศษ ได้เช่นกัน)

2. การ Warp อย่างใน Stat Trek และ Interstellar นี้เอง อันจะต้องมีเครื่องทำให้เกิดการวาร์ปขึ้นที่เรียกว่า “Warp Drive” หลักการคือเครื่องนี้สามารถการสร้างฟอง Warp ขึ้นมาหุ้มยานจากนั้นก็บิดเบือนห้วงอวกาศข้างหน้าให้เข้ามาเร็วขึ้น และคลายออกไปข้างหลังเมื่อยานบินไป (*กรณีนี้ดูจะเป็นไปได้สูงในความเป็นจริง จึงจะสาธยายโดยละเอียดในบทความนี้ด้านล่างๆต่อไป) … *แต่ใน Star Trek เราจะไม่แสดงภาพการเป็นฟองกลมชัดเจนแบบใน Interstellar แต่โดยหลักการรวมก็คืออย่างเดียวกัน … * และมีบางคนอาจเข้าใจผิดว่า Star Trek เดินทางเข้า Hyperspace แบบเดียวกับ Star Wars ซึ่งๆจริงแล้วโดยหลักการมันคนละวิธีกัน ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ที่แตกต่างสำคัญอีกอย่างก็คือ การวาร์ป สามารถเดินทางข้ามเวลาได้อีกต่างหากถ้าหาก Warp Drive สามารถบิดเบือดอากาศ-มิติเวลา ไปมากรุนแรงยิ่งๆขึ้นไป แต่ใน Hyperspace ทำไม่ได้ เพราะมันแค่เส้นทางด่วนพิเศษเร็วเหนือแสงเท่านั้น ไม่ได้มีการบิดเบือนมิติอวกาศแต่ประการใด เราจึงไม่เห็นการย้อนเวลาใน Star Wars เลย 🙂

3. การ Jump อันนี้เห็นในเรื่อง Event Horizon หรือ Battlestar Galactica ใช้ระบบพิเศษเรียกประมาณว่า “FTL Drive’ จะก่อให้เกิดการพับอวกาศจุดหมายปลายทางให้เข้ามาหาสู่จุดที่ยานอยู่ เป็นการย่อระยะทาง และยานก็ Jump ไปโผล่ยังจุดหมายปลายทางในทันที หลักการก็ใกล้เคียงการบิดเบือนอวกาศแบบ Warp แต่ต่างกันตรง Jump จะพับไม่ได้สร้างฟองแล้วเคลื่อนที่แต่ทะลุเข้าไปเลยแบบเชิงผ่านรูหนอน/ประตูมิติ อย่างรวดเร็ว(ประหนึ่งหลุมดำ) เลยขอแยกออกมาเป็นอีกประเภท

* บางกรณี (อาทิ ในนวนิยายชุด The Foundation โดย Isaac Asimov) การ Jump ก็ถูกนำไปใช้เรียกมีค่าเท่ากับระบบ Hyperdrive อันเป็นระบบเทคโนโลยีพิเศษ ที่ผลักให้ยานเข้าสู่เส้นทางพิเศษทำนอง Hyperspace ดังกล่าวไปแล้ว

4. การเดินทางด้วยจิต-อิทธิฤทธิ์! หรือการหายตัว! สำหรับวิธีแบบนี้อาจดูเป็นเชิงความเชื่อเชิงศาสนา-ลัทธิ หรือตำนานแฟนตาซีโบราณ และปัจจุบันสิ่งที่เรียกว่า จิต ก็ยังเป็นอะไรที่ลี้ลับ ยังคงค้นคว้ากันต่อไป การเดินทางด้วยวิธีนี้ในจินตนาการไซ-ไฟ มักเป็นพลังพิเศษของพวกมนุษย์พิเศษ มนุษย์ต่างดาว หรือพวกมนุษย์กลายพันธุ์บางจำพวก อาทิในหนัง X-Men หรือ Harry Potter (ซึ่งบางทีนอกจากจะย้ายข้ามไปยังสถานที่อื่นๆ หรือระหว่างดวงดาวได้แล้ว ก็ยังสามารถข้ามเวลา-ย้อนเวลา หรือไปอีกมิติอื่นๆได้อีกต่างหาก ทั้งนอกจากตัวเองไปได้แล้ว ยังสามารถพาคนอื่นที่ไม่มีพลังไปได้ด้วย )

5. การใช้เครื่องยนต์พลังงานสูง เร่งเดินทางเร็วกว่าแสงแบบตรงๆ อาทิ ยาน Destiny ในซีรี่ย์ชุด Stargate Universe ใช้วิธีการเร่งเครื่องยนต์จนได้ความเร็วแสง โดยที่ไม่เข้า Hyper Space หรือรูหนอน , ไม่ใช่ฟองวาร์ป , ไม่บีบหรือพับอวกาศใดๆ ทั้งสิ้น ใช้กำลังเครื่องยนต์แรงสูงล้วนๆ (ก็ไม่รู้ว่าเครื่องยนต์ใช้อะไรขับเคลื่อน และต้องใช้พลังงานอะไร ทั้งมีระบบป้องกันการสะเทือนอย่างไร ฯลฯ ทฤษฎีนี้จึงดูจะเป็นไปได้น้อยสุด)

ปล. จริงๆก็ยังมี ไซ-ไฟ อีกหลายเรื่อง ที่ไม่มีรายละเอียดแน่ชัดว่า เดินทางระหว่างดาวได้อย่างไร อาจผสมกันของ 5 ข้อดังกล่าว หรือเทคโนโลยีพิเศษบางอย่างอื่นๆ อาทิ เครื่องเดินทางในเรื่อง Contact ก็ไม่แน่ว่ามันคือ การเดินทางผ่านทำนอง Hyperspace-รูหนอน หรือ ผ่านด้วยจิตด้วยกันแน่! หรือเครื่องทำให้เกิดภาพหลอนไปเอง ?

 

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation