การเชื่อมต่อยานอวกาศขณะโคจรรอบโลกและเคลื่อนย้ายนักบินอวกาศไปยานอวกาศอีกลำครั้งแรกของโลก

16 มกราคม ค.ศ. 1969 ชัยชนะของสหภาพโซเวียติและพรรคคอมมิวนิสต์ ยาน Soyuz 4 และ Soyuz 5 ของสหภาพโซเวียตทำการเชื่อมต่อกันขณะโคจรรอบโลก ความสำเร็จในภารกิจนี้นับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการเคลื่อนย้ายนักบินอวกาศจากยานลำหนึ่งไปยังยานอีกลำหนึ่ง

ยาน Soyuz 4 เดินทางขึ้นสู่อวกาศพร้อมกับนักบินอวกาศเพียงคนเดียว คือ Vladimir Shatalov เมื่อวันที่ 14 มกราคม ค.ศ. 1969

ยาน Soyuz 5 เดินทางขึ้นสู่อวกาศพร้อมกับนักบินอวกาศ 3 คน คือ Boris Volynov , Aleksei Yeliseyev และ Yevgeny Khrunov เมื่อวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1969

ยานอวกาศทั้ง 2 ลำเข้าเชื่อมต่อกันเมื่อวันที่ 16 มกราคม ค.ศ. 1969 ด้วยเทคโนโลยีของสหภาพโซเวียติในขณะนั้นไม่สามารถพัฒนาจุดเชื่อมต่อที่ปลอดภัยเพียงพอทำให้การเคลื่อนย้ายนักบินอวกาศจากยานลำหนึ่งไปยังยานอีกลำหนึ่งใช้วิธีการเดินอวกาศ (EVA)

นักบินอวกาศ Aleksei Yeliseyev และ Yevgeny Khrunov ย้ายจากยาน Soyuz 5 ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในการเดินอวกาศ หลังจากนั้นยานทั้งสองลำเดินทางกลับโลกอย่างปลอดภัย

ความสำเร็จในการเคลื่อนย้ายนักบินอวกาศระหว่างยานอวกาศของสหภาพโซเวียตนับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สามารถเอาชนะคู่แข่งสหรัฐอเมริกาที่ทำสำเร็จหลังจากนั้นในอีกประมาณ 2 เดือนต่อมาในภารกิจอะพอลโล 9

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความพร้อมที่สหภาพโซเวียติจะส่งนักบินอวกาศไปดวงจันทร์ เนื่องจากขั้นตอนการส่งนักบินอวกาศไปดวงจันทร์ของสหภาพโซเวียตใช้วิธีเคลื่อนย้ายนักบินอวกาศระหว่างยานบังคับการและยานลงจอดบนดวงจันทร์โดยการทำเดินอวกาศ (EVA) นั่นเอง

ภาพจำลองยาน Soyuz 4 และยาน Soyuz 5

ภาพขั้นตอนการเคลื่อนย้ายนักบินอวกาศ

เรียบเรียงโดย NEXTWIDER

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation