ในอนาคตโสเภณีหุ่นยนต์อาจถูกแฮ๊กเกอร์เจาะระบบเพื่อก่อคดีฆาตกรรม

เทคโนโลยีหุ่นยนต์มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้นี้หุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในโรงงานอุตสหกรรม งานบ้าน การเกษตรและหุ่นยนต์ยังถูกใช้เป็นโสเภณีบริการทางเพศให้กับมนุษย์ เนื่องจากหุ่นยนต์ประเภทที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ (Humanoid) จะได้รับการพัฒนาจนเหมือนมนุษย์จนแทบแยกไม่ออก

“คาดว่าในปี 2050 โสเภณีหุ่นยนต์จะได้รับความนิยมและปฏิวัติอุตสหกรรมขายบริการทางเพศ”

อย่างไรก็ตามนักวิจัยด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หลายคนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับภัยอันตรายของหุ่นยนต์ที่อาจถูกใช้เป็นอาวุธทำลายล้าง โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ได้ไม่จำกัด

นิโคลัส แพตเตอร์สันผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย Deakin University ประเทศออสเตรเลียได้ให้ทศรรษนะเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่า แฮกเกอร์สามารถเจาะระบบเข้าสู่สมองคอมพิวเตอร์ของหุ่นยนต์เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เพื่อก่อการร้ายหรือก่อคดีฆาตกรรม

ล่าสุดพบว่าบทความในวารสารด้านวิทยาศาตร์ Nature เดือนพฤศจิกายน 2017 ได้ตีพิมพ์คำเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้นจากหุ่นยนต์และระบบปัญญาประดิษฐ์ ในบางกรณีอาจเกิดจากการที่ระบบปัญญาประดิษฐ์ของหุ่นยนต์ตีความคำสั่งผิดพลาดและหันมาทำร้ายมนุษย์

กฏข้อแรก ๆ ที่มนุษย์ควรตั้งชุดคำสั่งป้อนเข้าสู่หุ่นยนต์ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์คือ หุ่นยนต์จะไม่ทำร้ายมนุษย์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามรวมไปถึงการป้อนคำสั่งป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์เกิดความตระหนักรู้ถึงสถานะของหุ่นยนต์ในฐานะผู้รับใช้หรือสถานะโสเภณีให้บริการทางเพศ ซึ่งไม่มีใครอยากตกอยู่ในสภาพนี้ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือมนุษย์ล้วนต้องการเสรีภาพความมีเกียรติความมีศักดิ์ศรี

ที่มาของข้อมูล
newsweek.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *