ปฏิบัติการดับไฟป่าของกองทัพอากาศไทย

กองทัพอากาศไทยนอกจากปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศแล้วยังทำภารกิจดับไฟป่าให้พื้นที่ประเทศไทยอีกด้วยล่าสุดในวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณจังหวัดลำปาง กองทัพอากาศไทยได้จัดเครื่องบินทำภารกิจดับไฟป่าโดยใช้ชื่อว่าปฏิบัติการ “เขาพระบาท” โดยใช้เครื่องบิน 4 แบบรวมอากาศยานไร้คนขับ UAV แอโรสตาร์เข้าปฏิบัติงานร่วมเพื่อสำรวจและถ่ายภาพพื้นที่ไฟไหม้ป่า

นอกจากนี้กองทัพอากาศยังใช้เครื่องบินแบบไร้คนขับ UAV และเครื่องบิน AU-23A พร้อมปฏิบัติภารกิจในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในวันศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ เครื่องถูกใช้ในการยืนยันเป้าหมายจุดความร้อน ผ่านทางเซ็นเซอร์ เพื่อประสิทธิภาพของจุดความร้อน ลดระยะเวลาในการตัดสินใจและเวลา พร้อมทั้งการถ่ายภาพจุดความร้อน ระยะทำการบิน 200 กิโลเมตร ความสูงอยู่ที่ 10,000 ฟุต บินได้นาน 6-8 ชั่วโมง เพื่อยืนยันเป้าหมายให้ผู้ดำเนินการดับไฟป่าหรือเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำ เข้าถึงจุดอย่างถูกต้อง สำหรับเครื่องบิน AU-23A (Peacemaker) เครื่องบินกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ลดการเผาแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด 90 อำเภอ 255 ตำบล

ประมวลภาพภารกิจดับไฟฟ้าของกองทัพอากาศไทย

ที่มาของข้อมูล

Royal Thai Air Force

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *