โครงการ Internet.org บริการอินเทอร์เน็ตฟรีผ่านดาวเทียมของ Mark Zuckerberg

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Mark Zuckerberg ผู้บริหาร Facebook ได้เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการบริการอินเทอร์เน็ตฟรีผ่านดาวเทียม โครงการนี้มีเป้าหมายให้ผู้คนในประเทศกลุ่มแอฟริกาสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตฟรีผ่านดาวเทียมได้ ในตอนนี้ทาง Facebook กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาดาวเทียมโดยร่วมกับบริษัท Eutelsat ประเทศฝรั่งเศส ดาวเทียมปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะมีชื่อว่า AMOS-6 คาดว่าจะสามารถส่งขึ้นสู่วงโคจรของโลกในปี 2016 ดาวเทียมจะโคจรอยู่เหนือทวีปแอฟริกาครอบคลุมพื้นที่ให้บริการสัญญาณเกือบทั้งทวีป

นอกจาก Mark Zuckerberg จะมองไปที่โครงการดาวเทียมปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วในตอนนี้ Facebook กำลังพัฒนาเครื่องบินปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต Wifi พลังงานแสงอาทิตย์อยู่อีกด้วย นับเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของ Mark Zuckerberg ที่ต้องการให้ผู้คนบนโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเชื่อมต่อเข้าหากันผ่าน Facebook

ดาวเทียม AMOS-6 อยู่ในระหว่างการพัฒนา

12094766_10102407657935991_4333582913402227385_o

ภาพจำลองเมื่อดาวเทียม AMOS-6 โคจรอยู่เหนือทวีปแอฟริกา

12138392_10102407681319131_1546673967263661407_o

ที่มาของข้อมูล
Mark Zuckerberg

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation