รัสเซียหมดสัญญาขนส่งมนุษย์อวกาศให้อเมริกาในเดือนเมษายนปี 2019

ความร่วมมือด้านอวกาศเพื่อขนส่งมนุษย์ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ระหว่างรัสเซียกับองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกากำลังจะหมดลงในเดือนเมษายนปี 2019 หลังจากอเมริกาได้ใช้บริการยานอวกาศ Soyuz ของรัสเซียส่งมนุษย์ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS เพื่อทดแทนกระสวยอวกาศที่ถูกยกเลิกการใช้งานในปี 2011

การใช้บริการขนส่งนักบินอวกาศของรัสเซียนักบินอวกาศจะต้องเดินทางไปเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและกระบวนการฝึกนักบินอวกาศของรัสเซียก่อนเดินทางไปยังบริเวณฐานปล่อยจรวด Baikonur Cosmodrome บริเวณประเทศประเทศคาซัคสถานเพื่อขึ้นยานอวกาศ Soyuz ซึ่งบรรทุกนักบินอวกาศได้ 3 คนโดยใช้จรวด Soyuz-FG เป็นจรวดผลักดันขึ้นสูอวกาศ

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกาต้องเสียค่าใช้จ่ายมหาศาลให้กับรัสเซียเพื่อส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศให้กับรัสเซีย โดยมีราคาเฉลี่ยต่อนักบินอวกาศหนึ่งคนอย่างน้อย 21.8 ล้านดอลล่าร์ต่อมาในปี 2018 รัสเซียขยับเป็นราคาขนส่งนักบินอวกาศอวกาศเป็น 81 ล้านดอลล่าร์แต่นาซ่าไม่ได้ยืนยันรายงานการปรับราคาขนส่งนักบินอวกาศดังกล่าวของรัสเซีย

ในระหว่างที่ใช้บริการยาน Soyuz ของรัสเซียองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกาได้มอบทุนวิจัยพัฒนายานอวกาศมูลค่ากว่า 6.8 พันล้านดอลล่าร์ให้กับบริษัท SpaceX และบริษัท Boeing เพื่อพัฒนายานอวกาศสำหรับส่งมนุษย์ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS บริษัท SpaceX พัฒนายานอวกาศชืี่อว่า Dragon และ Crew Dragon ส่วนบริษัท Boeing พัฒนายานอวกาศชื่อว่า Orion มีกำหนดการทดสอบเที่ยวบินแรกส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศในช่วงปี 2019

คลิปนักบินอวกาศนาซาเดินทางกลับโลกโดยยาน Soyuz

ที่มาของข้อมูล
rt.com, reuters.com , bloomberg.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *