ทดสอบควบคุมยาน Crew Dragon เชื่อมต่อสถานีอวกาศนานาชาติ ISS

นาซาเปิดให้ผู้ที่สนในด้านเทคโนโลยีอวกาศทดสอบควบคุมยาน Crew Dragon และ CST-100 Starliner เข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิชันฟรีบนระบบปฏิบัติการ iOS

ขั้นตอนการเล่นง่าย ๆ เพียงแค่เลือกยานอวกาศ เลือกภารกิจและเลือกนักบินอวกาศที่มีความสามารถและทักษะตรงกับภารกิจ จากนั้นก็ควบคุมยานอวกาศเข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติ เริ่มจากระดับที่ควบคุมง่ายไปหาระดับที่ควบคุมยาก

สามารถทดสอบควบคุมยานอวกาศผ่านทาวเว็บไซต์ Rocket Science: Ride 2 Station ที่พัฒนาโดยนาซา  https://rocketsciencec2e.ksc.nasa.gov/

สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS สามารถดาวน์โหลดทางแอปพลิเคชั่นชื่อ Rocket Science: Ride 2 Station https://apps.apple.com/us/app/rocket-science-ride-2-station/id1486222141

สำหรับยาน Crew Dragon และ CST-100 Starliner มีกำหนดการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ในช่วงปี 2020 ซึ่งจะเป็นการส่งยานอวกาศพร้อมนักบินโดยบริษัทเอกชนครั้งแรกและเป็นการส่งนักบินอวกาศขึ้นสู่สถานีอวกาศครั้งแรกนับจากนาซายุติการใช้งานกระสวยอวกาศ

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation