บริษัท Microsoft ซื้อกิจการบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Semantic Machine

บริษัท Microsoft ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเข้าซื้อกิจการบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Semantic Machine เพื่อต่อยอดการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft ให้มีความเข้มเเข็งมากขึ้น จุดเด่นของบริษัท Semantic Machine คือ การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสนทนาโต้ตอบกับมนุษย์ให้มีความเหมือนธรรมชาติมากที่สุด

เทคโนโลยีที่บริษัท Semantic Machine กำลังพัฒนาเช่น Conversation Engine แบบจำลองการพูดของมนุษย์ในรูปแบบข้อความสร้างภาษาพูดตามธรรมชาติ Deep Learning ระบบเครือข่ายประสาทเทียมเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลและเสียงพูด Speech Recognition เทคโนโลยีการระบุและจดจำเสียพูดเพื่อลดข้อจำกัดด้านการสนทนาแบบเสมือนจริง Speech Synthesis การสังเคราะห์เสียงพูด Language Independent ภาษาที่ใช้ในการโต้ตอบที่หลากหลาย

บริษัท Semantic Machines ก่อตั้งเมื่อปี 2014 โดยสามารถระดมทุนได้ประมาณ 20.9 ล้านเหรียญจากนักลงทุน โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสนทนาโต้ตอบกับมนุษย์และวิเคราะห์บทสนทนาอย่างแม่นยำ บริษัทเน้นกลุ่มผู้ใช้งานระบบองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีความสอดคล้องผลิตภัณฑ์ด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft เช่น Microsoft Cognitive Services และ Azure Bot Service ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก

ที่มาของข้อมูล
blogs.microsoft.com, techcrunch.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *