รถไฟความเร็วสูง Maglev ของญี่ปุ่นทำลายสถิติความเร็วสูงสุด 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

รถไฟความเร็วสูง Maglev ของญี่ปุ่นทดสอบวิ่งทำลายสถิติความเร็วสูงสุด 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถไฟรุ่นนี้พัฒนาโดย Central Japan Railway (JR Central) รถไฟขบวนนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Chuo Shinkansen Maglev ใช้เทคโนโลยีพลังแม่เหล็กไฟฟ้าในการขับเคลื่อนรถไฟ โดยตัวรถไฟจะลอยอยู่เหนือแม่เหล็กและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและด้วยสาเหตุที่ตัวรถไฟลอยอยู่เหนือพื้นนี่เอง ทำให้ Maglev สามารถลดเเรงเสียดทานกับพื้นซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถไฟความเร็วสูงที่ใช้ล้อและเดินทางไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว

คลิป Japan Maglev Train

Japan Maglev เร็วมากขนาดไหน ?

รูปภาพเปรียบเทียบความเร็วของ Japan maglev train เมื่อเปรียบเทียบกับ China maglav train รถ F-1 และรถไฟความเร็วสูงรุ่นเดิม Shinkansen รวมถึงรถไฟความเร็วสูงในยุโรป

_82459861_japan_maglev_train_624_v2

*หากนำความเร็วของ Maglev ไปเปรียบเทียบกับเครื่องบิน Airbus A320 ที่มีความเร็วประมาณ 800 กิโลเมตร/ชั่วโมง Maglev เกือบจะทำความเร็ววิ่งไล่ Airbus A320 ได้อย่าน่ากลัวด้วยความเร็ว 600 กิโลเมตร/ชั่วโมง

แนวคิดการขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก

Maglev ย่อมาจาก (Magnetic Levitation ) ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศอเมริกาใช้ชื่อสิทธิบัตรว่าระบบ Magnetic levitation guidance system ปัจจุบันแนวคิดนี้ถูกสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป แนวคิดการขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่การนำมาใช้งานจริงกับรถไฟที่มีขนาดใหญ่นั้นต้องลงทุนสูงมาก ปัจจุบันมีไม่กี่ประเทศในโลกที่มีความพร้อมและลงทุนพัฒนาเรื่องนี้อย่างจริงจัง

วิธีการทำงานของแม่เหล็ก

ภาพแสดงมุมมองจากด้านหน้าของรถไฟ อธิบายการทำงานของแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงยกและแรงผลักให้กับตัวรถไฟ คุณสมบัติของแม่เหล็กนั้นคือ แม่เหล็กจะมี 2 ขั้วเสมอเรียกว่าขั้วเหนือ (N) และขั้วใต้ (S) แม่เหล็กจะหมุนอย่างอิสระขั้วที่ชี้ไปทางทิศเหนือเรียกว่า ขั้วเหนือ (N) ขั้วที่ชี้ไปทางทิศใต้เรียกว่า ขั้วใต้ (S) และเมื่อนำมาวางใกล้กันขั้วที่เหมือนกันจะผลักกัน ส่วนขั้วต่างกันจะดูดกัน

JR_Maglev-Lev

ภาพอธิบายการทำงานของ Japan Maglev อีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจ แสดงการขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ส่วนคือ ทำหน้าที่ควบคุมทิศทาง สร้างแรงยก และสร้างแรงผลักดันไปข้างหน้า โดยอาศัยคุณสมบัติของแม่เหล็กที่อธิบายไว้ข้างต้น

OG-AB929_MAGLEV_G_20140707184008

ที่มาของข้อมูล
jusci.net, bbc.com, wsj.com , Youtube.com/channel/RT

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation