ตัวอย่างป้ายโฆษณาในแบบ Interactive Billboards

การโฆษณาโดยใช้ Interactive Billboards ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของผู้คนในปัจจุบัน เป็นความท้าทายของนักการตลาดที่จะโฆษณาอย่างไรกับผู้คนในสังคม เนื่องจาก Interactive Billboards สามารถสร้างความน่าสนใจให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาและมีโอกาศที่จะหยุดดู Billboards มากกว่าจะเดินผ่านไปเฉยๆ วันนี้ขอนำเสนอ 6 ตัวอย่าง Interactive Billboards ที่น่าสนใจในต่างประเทศ

1. Big in Japan Interactive Billboard

Interactive Billboards โฆษณารายการ Reality TV โดยการเพิ่มเสียงและเเสงลงไปใน Billboards ได้อย่างน่าสนใจ

2. Honda Interactive Billboard

Interactive Billboards ให้ผู้ที่พบเห็นส่ง SMS คำว่า “Start” ไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้เพื่อติดเครื่องยนต์ของรถใน Billboards

3. McDonald’s Interactive Billboard

Interactive Billboards ที่ให้ผู้พบเห็นถ่ายภาพอาหารที่กำลังเคลื่อนที่ไปมาใน Billboards เพื่อไปรับอาหารฟรีตามภาพอาหารที่ถ่ายได้

4. Live Interactive Billboard

Interactive Billboards ที่ใช้เทคนิคการตัดต่อภาพ Green-Screened Scene แบบถ่ายทอดสดเพื่อสร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็น

5. IBM Ad Changes Color To Match Your Outfit

Interactive Billboards โดยสีของกราฟฟิคหน้าจอจะเปลี่ยนไปตามสีเสื้อของผู้ที่เดินผ่านไปมา

6. Google Video Outdoor Campaign

Interactive Billboards ของ Google ที่เปิดโอกาศให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพหน้าจอของ Google กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation