บริษัท HTT เริ่มสร้างเส้นทางทดสอบระบบ Hyperloop ที่ประเทศฝรั่งเศส

บริษัท Hyperloop Transportation Technologies (HTT) เริ่มก่อสร้างเส้นทางทดสอบระบบ Hyperloop ที่ประเทศฝรั่งเศส ตามแผนการก่อสร้างของบริษัทจะวางแนวท่อ Hyperloop ทั้งหมด 2 ท่อ ในระยะเริ่มแรกความยาวของเส้นทางทดสอบประมาณ 320 เมตรและเมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เส้นทางทดสอบจะมีความยาวประมาณ 600 เมตร เส้นทางทดสอบระบบ Hyperloop ทั้งหมดจะถูกวางบนเสาเหนือพื้นดินสูงประมาณ 5.8 เมตรโดยจะเริ่มทำการทดสอบระบบ Hyperloop ครั้งแรกในปี 2019

บริษัท Hyperloop Transportation Technologies (HTT)

บริษัท HTT แห่งนี้เป็นหนึ่งใน 3 บริษัทที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี Hyperloop ส่วนอีกสองบริษัทคือ Virgin Hyperloop One และ The Boring Company เนื่องจากเส้นทางทดสอบระบบ Hyperloop มีีขนาดที่ใหญ่กว่าและยาวกว่าเส้นทางทดสอบของบริษัท Virgin Hyperloop One ทำให้คาดการณ์ว่าจะสามารถทำความเร็วได้มากกว่าบริษัทคู่แข่ง บริษัท HTT แห่งนี้ได้สัปทานสร้างระบบ Hyperloop ที่นครรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และประเทศอื่น ๆ ที่ให้ความสนใจเช่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย บริษัท HTT ตั้งเป้าหมายเป็นบริษัทแรกของโลกที่ให้บริการระบบ Hyperloop เชิงพาณิชย์

ระบบ Hyperloop ของบริษัท HTT

บริษัท HTT นำเสนอระบบ Hyperloop ที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วประมาณ 1,223 ต่อชั่วโมง ระบบ Hyperloop ประกอบด้วย Capsule สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ประมาณ 28-40 คนต่อหนึ่ง Capsule สามารถขนส่งผู้โดยสารได้ประมาณ 160,000 คนต่อวัน Capsule ใช้พลังงานไฟฟ้าติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและมีหน้าต่างจำลองที่ถูกสร้างขึ้นโดยหน้าจอแสดงผลความคมชัดสูง Capsule จะเดินทางไปตามเส้นทางท่อสูญญากาศที่สร้างมากจากเหล็กและคาร์บอนไฟเบอร์ความทนทานสูง

สถานีขนส่ง Hyperloop เป็นส่วนประกอบสำคัญโดยทางบริษัท HTT จะใช้ระบบการทำงานแบบวงกลมเพื่อความรวดเร็วในการสับเปลี่ยนเส้นทางแบบต่อเนื่องหรือการนำ Capsule จอดที่สถานีขนส่ง Hyperloop สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,000 คนต่อชั่วโมง สถานีจะถูกสร้างภายในตัวเมืองเพื่อความสะดวกในการเดินทางมายังสถานีของผู้โดยสาร

ภาพอธิบายระบบ Hyperloop ของบริษัท HTT

Hyperloop Capsule ที่มาของภาพ Hyperloop Transportation Technologies
Hyperloop Capsule ที่มาของภาพ Hyperloop Transportation Technologies
Hyperloop Structure ที่มาของภาพ Hyperloop Transportation Technologies
Hyperloop Structure ที่มาของภาพ Hyperloop Transportation Technologies

ที่มาของข้อมูล
hyperloop.global, engadget.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *