Google Street View แสดงผลเมืองที่ได้รับผลกระทบจากซึนามิและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

Google Street View สามารถแสดงผลเมือง Namie-machi ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ อยู่ใกล้กับเมือง Fukushima โดยปัจจุบันนั้นเมือง Fukushima ได้ถูกประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัตินิวเคลียร์และไม่มีผู้คนอยู่อาศัย เป็นเมืองร้างอีกเมืองหนึ่งของโลก โดยเมืองนี้มีประชากร 21,000 ครอบครัวไม่ได้รับอนุญาติให้กลับมาอยู่อาศัยที่นี่เมืองนี้

fukushima-google รูปภาพ : การทำงานของ Google Street View เมือง Namie-machi , ที่มาของรูปภาพ : maps.google.com

โดยการเข้าไปถ่ายภาพของ Google Street View นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Memories for the Future” ซึ่งมีขึ้นเพื่อบันทึกภาพประเทศญี่ปุ่นก่อนและหลังจากเกิดภัยพิบัติ

แผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์นั้นเกิดขึ้นในเเดือนมีนาคม 2011 โดยห่างจากกรุงโตเกียว 250 ไมล์โดยแรงสั่นสะเทือนทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fukushima หยุดทำงานและเกิดการระเบิดปล่อยสารกัมมันตภาพรังษีออกมา นอกจากนี้แผ่นดินไหวยังก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิสูง 23 ฟุตถล่มชายฝั่งญี่ปุ่น

ที่มาของข้อมูล
Thenextweb.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *