Google เริ่มนำเมนูบาร์สีดำออกจากหน้าจอการใช้งานของเว็บไซต์

สำหรับผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ Google เป็นประจำน่าจะคุ้นเคยกับเมนูบาร์สีดำที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์ วันนี้ Google ได้เริ่มนำเอาเมนูบาร์สีดำออกจากเว็บไซต์ ซึ่งหากผู้ใช้งานเปิด Gmail หรือเว็บแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ของ Google จะพบว่าเมนูบาร์สีดำด้านบนได้ถูกนำออกไปแล้ว

หน้าจอการใช้งาน Gmail หลังจากนำเอาเมนูบาร์สีดำด้านบนออกไป

01-bar

การเข้าถึงเว็บแอพพลิเคชั่นที่เป็นบริการของ Google ผ่านไอคอน

02

สำหรับช่องทางการเข้าถึงเว็บแอพพลิเคชั่น Google ได้ทำการรวมลิงค์เหล่านั้นไว้ในไอคอนที่อยู่ระหว่างชื่อโปรไฟล์ Google Plus และไอคอน Notification (ตามภาพตัวอย่างด้านบน) ผมตั้งข้อสังเกตุว่าการเอาเมนูบาร์สีดำออกจากหน้าจอการใช้งานของเว็บไซต์ในครั้งนี้ทำให้ลดความซ้ำซ้อนของเมนูการใช้งานและช่วยลดพื้นที่ในหน้าเว็บไซต์ที่เมื่อก่อนต้องเสียไปให้กับเมนูบาร์สีดำที่อยู่ด้านบนสุด นอกจากนี้ยังทำให้หน้าจอการใช้งานดูไม่รกและน่าใช้งานมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นเพิ่มช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Google Plus ได้อย่างง่ายมากขึ้น

ที่มาของข้อมูล
Google.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *