สัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกในอวกาศกับโครงการ JUICE Jupiter

JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) คือ ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีที่นำโดย องค์การอวกาศยุโรป (European Space Agency: ESA) ได้เดินทางออกจากศูนย์บูรณาการดาวเทียมของแอร์บัสที่เมืองฟรีดริกส์ฮาเฟิน เยอรมนี และขณะนี้กำลังเดินทางไปยังห้อง Large Space Simulator (LSS) ของ ESA ที่เมืองนอร์ดเวก เนเธอร์แลนด์ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ในอวกาศเป็นครั้งแรก ในช่วง 12 เดือนข้างหน้านับจาก 31 วัน ในห้องระบบสุญญากาศใน LSS ยานลำนี้จะได้สัมผัสกับสภาวะแวดล้อมของอวกาศและจะต้องพิสูจน์ว่ามีความพร้อมแล้วที่จะได้เดินทางผ่านดาวศุกร์และดาวอังคารเพื่อไปยังดาวพฤหัสบดี รวมถึงภารกิจในระบบดาวเคราะห์โจเวียน (Jovian system)

นับตั้งแต่ที่ได้มาถึงฐานประจำการของแอร์บัส เมื่อ 12 เดือนที่แล้ว JUICE ได้รับการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ชิ้นสุดท้าย ประกอบไปด้วย สายรัด อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังสูง คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งบนยานอวกาศ ระบบสื่อสาร เซ็นเซอร์นำทาง ฮาร์ดแวร์ควบคุมความร้อน และที่สำคัญคือเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์ทดสอบของ ESA ที่ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีอวกาศแห่งยุโรป (European Space Research and Technology Centre: ESTEC) ที่เมืองนอร์ดเวก ยานลำนี้จะได้รับการทดสอบทางสภาวะแวดล้อมเต็มรูปแบบ รวมไปถึงการตรวจสอบระบบควบคุมความร้อน ตลอดจนส่วนประกอบทางไฟฟ้าต่างๆ

วิศวกรอวกาศและผู้รับจ้างช่วงของแอร์บัสจำนวนทั้งหมด 120 คน พร้อมด้วยทีมงานจาก ESA จะเป็นผู้เตรียมและดำเนินการทดสอบดังกล่าว โดยเดือนกรกฎาคมในปีนี้ยานลำดังกล่าวจะเดินทางไปยังแอร์บัสที่เมืองตูลูส เพื่อรวมพลกำหนดการบินก่อนการทดสอบทางสภาวะแวดล้อมขั้นสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นความเข้ากันได้ของแม่เหล็กไฟฟ้า (electro-magnetic compatibility: EMC) กลไก การปรับใช้ และการขับเคลื่อน จากนั้นจะถูกจัดส่งไปยังฐานปล่อยยานที่เมืองคูรู เฟรนช์เกียนา

ยานอวกาศ JUICE ขนาด 6.2 ตันจะออกเดินทางในปี 2565 ด้วยการเดินทางในระยะทางราว 600 ล้านกิโลเมตรไปยังดาวพฤหัสบดี ยานลำนี้จะบรรทุกเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ล้ำสมัยจำนวน 10 ชนิด อันได้แก่ กล้องถ่ายรูป เครื่องสเปกโตรมิเตอร์ เรดาร์เจาะน้ำแข็ง เครื่องวัดความสูงจากระดับน้ำทะเล เครื่องมือทดลอง radio-science experiment (REX) และเซ็นเซอร์ตรวจจับสนามแม่เหล็กและอนุภาคที่มีประจุในระบบ Jovian ทั้งนี้ JUICE จะเสร็จสิ้นการทัศนาจรในระบบดาวพฤหัสบดีที่ไม่เหมือนใครนี้ รวมไปถึงการศึกษาเชิงลึกของดวงจันทร์สามดวงของดาวพฤหัสบดีที่อาจเป็นไปได้ว่ามีมหาสมุทรน้ำเหลวอยู่ด้วย ได้แก่ ดวงจันทร์แกนิมีด (Ganymede) ยูโรปา (Europa) และคัลลิสโต (Callisto)

JUICE จะใช้เวลามากกว่า 3 ปี ในระบบดาวพฤหัสบดีในการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบเกี่ยวกับสภาวะการกำเนิดของดาวเคราะห์และการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต โดยจะใช้เวลา 9 เดือนในการโคจรรอบดวงจันทร์แกนิมีดที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง เพื่อวิเคราะห์ธรรมชาติและวิวัฒนาการของมัน รวมถึงอาจเป็นไปได้ว่ามีการเอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างหลัก แอร์บัสนำทีมในความร่วมมือกันทางอุตสาหกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วยกว่า 80 บริษัททั่วยุโรป

คลิปวิดีโอภารกิจ JUICE (JUpiter ICy moons Explorer)

ประมวลภาพการเคลื่อนย้ายยาน JUICE (JUpiter ICy moons Explorer)

ที่มาของข้อมูล

JUICE Jupiter probe’s first taste of space

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation