10 อันดับประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุด … แล้วประเทศไทยล่ะอยู่ตรงไหน ?

เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเว็บไซต์ Mashable ได้จัดอันดับ 10 ประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลก เป็นที่น่าสังเกตุว่าประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในลำดับต้น ๆ ล้วนแล้วแต่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสูง ข้อมูลเหล่านี้ Mashable อ้างอิงจาก Akamai ซึ่งออกรายงานชื่อว่า “State of the Internet” เพื่อแสดงข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก

10 อันดับประเทศที่มีความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุด

อันดับ 1 เกาหลีใต้มีความเร็วเฉลี่ย 14.2 MB
อันดับ 2 ญี่ปุ่นมีความเร็วเฉลี่ย 11.7 MB
อันดับ 3 ฮ่องกงมีความเร็วเฉลี่ย 10.9 MB
อันดับ 4 สวิตเซอร์แลนด์มีความเร็วเฉลี่ย 10.1 MB
อันดับ 5 เนเธอร์แลนด์มีความเร็วเฉลี่ย 9.9 MB
อันดับ 6 ลัตเวียมีความเร็วเฉลี่ย 9.8 MB
อันดับ 7 สาธารณรัฐเช็กมีความเร็วเฉลี่ย 9.6 MB
อันดับ 8 สวีเดนมีความเร็วเฉลี่ย 8.9 MB
อันดับ 9 สหรัฐอเมริกามีความเร็วเฉลี่ย 8.6 MB
อันดับ 10 เดนมาร์กมีความเร็วเฉลี่ย 8.2 MB

internet-korea

ความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

จากรายงานของ Akamai พบว่าในปัจจุบันความเร็วเฉลี่ยของอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยอยู่ที่ 3.92 MB ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 2 รองจากสิงคโปร์ซึ่งมีความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 6.56 MB ตามมาด้วยมาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามตามลำดับ ถึงแม้ว่าอันดับความเร็วเฉลี่ยอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจะอยู่ในลำดับที่ 2 ของอาเซียนแต่ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการกระจายตัวของความเจริญ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีให้บริการเฉพาะในเมืองสำคัญ ๆ เท่านั้น

รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเครือข่ายการติดต่อสื่อสารในประเทศให้รองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อดีของอินเทอร์เน็ตนั้นมากมายมหาศาลจริง ๆ เพราะมันทำให้ประชาชนในประเทศเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารเมื่อประชาชนเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยน การตรวจสอบโดยภาคประชาชน และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามมาอีกมากมาย จริงอยู่วันนี้ประเทศไทยอาจยังล้าหลังในหลาย ๆ ด้านแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งน่ะว่าเมื่อคนไทยสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึง ประเทศไทยจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแน่นอน

ที่มาของข้อมูล
Mashable.com, Akamai.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation