อินโฟกราฟิกส์ Facebook Vs Google เปรียบเทียบกันระหว่างสองบริษัท

อินโฟกราฟิกส์ Facebook Vs Google เปรียบเทียบกันระหว่างสองบริษัทด้านอายุ Google เป็นฝ่ายชนะ โดยมีอายุ 13 ปี ในขณะที่ Facebook มีอายุ 7 ปีนับจากวันก่อตั้งและเปิดตัวครั้งแรก

โดย Google มีรายได้ 29 พันล้าน ในขณะที่ Facebook มีรายได้ 2 พันล้าน ผู้ใช้งาน Google เป็นฝ่ายชนะ โดยมีผู้ใช้งานประมาณ 1 พันล้านคน ในขณะที่ Facebook มีผู้ใช้บริการ 600 ล้านคน (ปัจจุบัน 700 ล้านคน) ความปลอดภัยของข้อมูล ทั้ง Google และ Facebook มีความใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้งาน เวลาใช้งานของผู้ใช้ Facebook เป็นฝ่ายชนะ โดยมีเวลาเฉลี่ยของผู้ใช้งาน 2 ชั่วโมง ในขณะที่ Google มีเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง 45 นาที มูลค่าโฆษณา Facebook เป็นฝ่ายชนะ

FacebookVsGoogleLrg

ที่มาของข้อมูล
Obizmedia.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *