คลิปสัมภาษณ์ Eric Schmidt ประธานบริหาร Google ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย

Eric Schmidt ประธานบริหาร Google เดินทางมาประเทศไทยและได้เปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษาในไทย ถาม-ตอบ บนเวทีและผ่าน Hangouts เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยในยุคดิจิทัล ประเด็นน่าสนใจที่ Eric Schmidt พูดไว้อย่างน่าสนใจ ( ข้อมูลจาก Voicetv )

Eric Schmidt แนะนำหากไทยอยากจะสร้างซิลิคอนวัลเลย์ของตัวเอง ควรเริ่มต้นในที่ที่คนรุ่นใหม่รู้สึกสนุกในการใช้จินตนาการสร้างสรรค์เทคโนโลยี การคิดเริ่มต้นซิลิคอนวัลเลย์ไม่ได้เริ่มที่อาคารสถานที่ แต่เริ่มที่การรวมกลุ่มของกลุ่มวิศวกรที่สนุกที่จะสร้างสรรค์ผลงาน

Eric Schmidt แนะนำรัฐบาลไทย
1. จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านก่ารเชื่อมต่อ อย่างทั่วถึง
2. เปิดกว้างเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเสรีในการแสดงความคิดเห็น หรือ การค้นหาข้อมูล รวมถึงเรื่องการเมือง เพราะจะนำไปสู่โอกาสอื่นๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ

Eric Schmidt กล่าวว่า “การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ Digital Age สื่งที่ต้องพัฒนาคือ การปฏิวัติทางการใช้ Mobile Device และ การศึกษาของวิศวกรทางเทคโนโลยี ”

ที่มาของข้อมูล
News.voicetv.co.th , +GoogleThailand , EN.wikipedia.org/wiki/Eric_Schmidt

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *