28 สิงหาคม ค.ศ. 1789 นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษค้นพบดวงจันทร์เอนเซลาดัส (Enceladus)

28 สิงหาคม ค.ศ. 1789 นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษเชื้อสายเยอรมันนาม วิลเลียม เฮอร์เชล (William Herschel) ค้นพบดวงจันทร์ลำดับที่ 6 ของดาวเสาร์โดยใช้กล้องโทรทรรศน์ใหม่ขนาด 1.2 เมตร (47 นิ้ว) ซึ่งในยุคนั้นมีใหญ่ที่สุดในโลก วิลเลียม เฮอร์เชลตั้งชื่อดวงจันทร์ที่ค้นพบว่า เอนเซลาดัส (Enceladus) ตามคำแนะนำของลูกชาย โดยชื่อเอนเซลาดัสมาจากชื่อของยักษ์ตัวหนึ่งในตำนานเทพเจ้ากรีก

นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าดวงจันทร์เอนเซลาดัสอาจมีน้ำในสถานะของเหลวใต้แผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมผิวดาวและบริเวณขั้วใต้ของดาวยังพบลักษณะของภูเขาไฟน้ำแข็งพ่นอนุภาคน้ำขึ้นสู่ท้องฟ้า องค์ประกอบของดวงจันทร์เอนเซลาดัสประกอบด้วยไอน้ำ ไนโตรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และมีเทน

การสำรวจดวงจันทร์เอนเซลาดัส (Enceladus) นาซ่าเคยส่งยานวอยเอจเจอร์ 1 และ 2 โคจรผ่านเข้าใกล้ดวงจันทร์เอนซลาดัสในปี 1980-1981 แต่ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลของดวงจันทร์เอนซลาดัสได้มากนักต่อมาในปี 2004-2008 ยานแคสซีนีไฮเกนส์สามารถถ่ายภาพความคมชัดสูงของดวงจันทร์เอนเซลาดัสได้ โดยยานโคจรผ่านระดับความสูงน้อยกว่า 50 กิโลเมตรเหนือพื้นผิวดวงจันทร์เอนเซลาดัส

คลิปยานแคสซีนีไฮเกนส์โคจรผ่านดวงจันทร์เอนเซลาดัส

ที่มาของข้อมูล
en.wikipedia.org/wiki/Enceladus ,jpl.nasa.gov

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *