จรวด New Shepard ปฏิบัติภารกิจขนส่งอุปกรณ์งานวิจัยด้านอวกาศที่ได้รับทุนสนับสนุนจากนาซา

วันที่ 23 มกราคม 2019 บริษัท Blue Origin ประสบความสำเร็จในการส่งจรวด New Shepard เป็นครั้งที่ 10 หลังจากภารกิจนี้ถูกเลื่อนจากวันที่ 18 ธันวาคม 2018 เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภารกิจครั้งนี้มีชื่อว่า NS-10 จรวด New Shepard ที่ใช้ในภารกิจนี้เป็นจรวด New Shepard รุ่นที่ 3 จรวดบรรทุกอุปกรณ์งานวิจัยด้านอวกาศของนักวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจากนาซ่าภายใต้โครงการ NASA’s Flight Opportunities Program ขึ้นสู่ระดับความสูง 106.9 กิโลเมตรก่อนเดินทางกลับโลกอย่างปลอดภัย

จรวด New Shepard บรรทุกอุปกรณ์งานวิจัยด้านอวกาศ

  • โครงการวิทยาศาสตร์อวกาศโมเดลตรวจวัดเชื้อเพลิงจรวดในสภาพไร้น้ำหนักโดยวิทยาลัยคาร์เธจ
  • แพลตฟอร์มแยกการสั่นสะเทือนโดย Dr. Scott Green
  • การทดสอบ EM Field เพื่อสังเกตสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติภายในและภายนอกจรวด New Shepard โดยห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins
  • การทดสอบอุปกรณ์หล่อเย็นให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนยานอวกาศ โดย NASA Goddard Space Flight Center
  • เทคโนโลยีเชื้อเพลิงจรวดสะอาด Zero-Gravity เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศึกษาพฤติกรรมของเชื้อเพลิงในสภาวะไร้น้ำหนัก โดย Dr. Steven Collicott มหาวิทยาลัย Purdue
  • การทดลองการชนของวัตถุเพื่อทำความเข้าใจปฏิกิริยาของอนุภาคฝุ่น โดย Dr. Josh Colwell และ Dr. Addie Dove มหาวิทยาลัย Central Florida
  • การทดสอบอุปกรณ์ Telemetric Imaging สำหรับนักบินอวกาศใช้ถ่ายภาพขณะทดลองทางชีววิทยาที่ระดับความสูง Suborbital ประมาณ 100 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก โดย Dr. Rob Ferl และ Dr. Anna-Lisa Paul มหาวิทยาลัยฟลอริดา

คลิปวีดีโอจรวด New Shepard ภารกิจ NS-10

จรวด New Shepard ถูกออกไปให้สามารถเดินทางไปถึงระดับความสูงประมาณ 100 กิโลเมตรเหนือเส้น Karman Line จรวดใช้เครื่องยนต์ BE-3 พลังงานเชื้อเพลิงเหลว Liquid oxygen / Liquid hydrogen จรวดสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ (Reusable launch system) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งอวกาศในแต่ละภารกิจลงได้

บริษัท Blue Origin มีเป้าหมายให้จรวดรุ่นนี้ถูกใช้งานเพื่อนำนักท่องเที่ยวอวกาศขึ้นสู่อวกาศ รวมไปถึงภารกิจขนส่งอุปกรณ์ทดลองอื่น ๆ ด้านอวกาศ บริษัทใช้ฐานปล่อยจรวด Corn Ranch ตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส บริษัท Blue Origin เป็นบริษัทขนส่งอวกาศอีกแห่งที่น่าจับตามองเพราะนอกจากจะพัฒนาจรวด New Shepard ยังกำลังพัฒนาจรวด New Glenn ที่มีขนาดใหญ่สูงถึง 95 เมตรทีศูนย์วิจัยพัฒนาจรวด Blue Origin บริเวณศูนย์อวกาศเคนเนดี รัฐฟลอริดา

ที่มาของข้อมูล

Blue Origin’s next New Shepard mission (NS-10) is currently targeting liftoff on Wednesday

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *