งาน Blognone Tomorrow งานสัมมนาเทคโนโลยีจากบริษัทระดับโลก

งาน Blognone Tomorrow งานสัมมนาด้านเทคโนโลยีสำหรับโลกธุรกิจ จากมุมมองบริษัทไอทีระดับโลก
งาน Blognone Tomorrow งานสัมมนาด้านเทคโนโลยีสำหรับโลกธุรกิจ จากมุมมองบริษัทไอทีระดับโลก

งาน Blognone Tomorrow งานสัมมนาอัพเดทเทคโนโลยีจากบริษัทระดับโลกจัดขึ้นโดยเว็บไซต์ Blognone เว็บไซต์เทคโนโลยีอันดับหนึ่งของประเทศไทย เนื้อหาของงานอัดแน่นด้วยข้อมูลคุณภาพจากมุมมองของบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ภายใต้เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถือเป็นโอกาสสำคัญของบุคคลากรด้านเทคโนโลยีจากบริษัท หน่วยงานรัฐ หรือมหาวิทยาลัยที่จะได้รับข้อมูลคุณภาพ ข้อมูลที่จะบอกได้ว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะเดินไปในทิศทางไหนซึ่งจำเป็นอย่างมากต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ประเด็นน่าสนใจภายในงาน Blognone Tomorrow

ภายในงาน Blognone Tomorrow มีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เข้ากับธุรกิจ เช่น การประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล (Big Data) การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) เครือข่ายการประมวลผลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Cloud Computing) ศาสตร์ในการจัดการข้อมูลเพื่อไปสู่ความรู้ (Data Science)

การนำเทคโนโลยีไปใช้กับการใช้ชีวิตประจำวันหรือขับเคลื่อนเมืองขนาดใหญ่ เช่น ระบบจัดการบริหารโครงสร้างพื้นฐานของเมือง (Smart City) เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ระบบจัดการบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมหลังจากนำเทคโนโลยีไปปรับใช้แก้ปัญหาสังคมเพื่อนำเสนอทางแก้และบริการที่ดีกว่า

LINE แอพแชทสนทนาที่มีคนไทยใช้งาน 42 ล้านคน

ปัจจุบันคนไทยใช้แอพพลิเคชั่น LINE สนทนาระหว่างกันมากถึง 42 ล้านจากจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยประมาณ 45 ล้านทำให้ LINE เข้าถึงคนไทยได้ทุกกลุ่มผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ LINE เช่น บริการ LINE MAN บริการดูทีวีออนไลน์ LINE TV บริการอ่านข่าว LINE TODAY นอกจากนี้ LINE ยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรบริษัท Startup ของคนไทยอีกหลายแห่งทำให้ Line มีกลุ่มผู้ใช้บริการที่มีความแข็งแกร่งในประเทศไทย

ด้วยแนวคิดการทำงาน Hyper Localization ของบริษัทที่บริหารได้อย่างอิสระจากบริษัทแม่ที่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้ Line มีความแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ ทั่วโลกที่มักใช้วิธีบริหารจัดการจากส่วนกลางซึ่งอาจมีข้อจำกัดหลายด้าน อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ อายุโดยเฉลี่ยของพนักงานในบริษัท Line ประเทศไทยมีแนวโน้มที่มีพนักงานอายุน้อยลงเรื่อย ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวคิดการทำงานที่ทันสมัยและมีความโดดเด่นก็อาจเป็นไปได้

การพัฒนา IoT ในประเทศไทย Overview of IoT Development in Thailand

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้าสู่ยุค IoT (Internet of Things) การเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ประเด็นนี้ได้รับเกียรติจาก Mr. Hui Weng Cheong ผู้อำนวยการ (President) ของบริษัท AIS ได้อธิบายความสำคัญของ IoT (Internet of Things) ที่บริษัท AIS ถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีนี้ในประเทศไทย

นอกจาก AIS แล้วปัจจุบันบริษัทหลายแห่งทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี IoT เช่น Google, Cisco, Dell เทคโนโลยี IoT จะก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันรถยนต์อัจฉริยะ Smart Car บ้านอัจฉริยะ Smart Home และรูปแบบบริการอื่น ๆ ตัวอย่างบริษัทที่นำเทคโนโลยี IoT ไปใช้งานและประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการในประเทศไทย เช่น Sansiri , SC Asset , PTT , SCG

คลิปตัวอย่างบริษัท ปตท. นำเทคโนโลยี IoT ช่วยบริหารจัดการทำงาน

AI for Everyone แนวคิดเรื่อง AI จากบริษัท Google

บริษัท Google ถือเป็นบริษัทผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ของโลกบริษัทหนึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr. Michael Jittivanich Head of Marketing ของ Google Thailand มาร่วมอธิบายแนวคิด “AI for Everyone” ของ Google

อธิบายการทำงานของ Machine Learning ที่สามารถจำแนกจดจำรูปภาพได้นำไปสู่การใช้ AI พัฒนาแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของ Google เช่น ระบบจัดการรูปภาพ Google Photo ที่ AI สามารถแยกประเภทของรูปภาพได้ การใช้ Google Translate แปลข้อความจากรูปภาพ ระบบตอบอีเมล์อัตโนมัติบน Gmail ในขณะเดียวกันก็นำ AI ไปใช้พัฒนาองค์ความรู้อื่น ๆ เช่น การใช้ AI ค้นหาดาวเคราะห์ Kepler-80 g และ Kepler-90 i ซึ่งต้องใช้กำลังการประมวลผลมหาศาล การนำ AI จากบริษัท Google ไปใช้ในการเกษตรจำแรกโรคของพืชและผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์โรคเบาหวานจากการใช้ภาพถ่ายดวงตามนุษย์

คลิปการนำ AI จากบริษัท Google ไปใช้ในการเกษตร

การประยุกต์ใช้ AI สำหรับธุรกิจโดย Facebook

Facebook ถือเป็นผู้ให้บริการ Social Network อันดับหนึ่งของโลกและมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ AI มาใช้งานเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr.Methit Mukdasiri Client Partner ของ Facebook Thailand ร่วมบรรยายในหัวข้อ Harnessing power of AI for Businesses เพื่ออธิบายการขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI

Facebook นำเสนอข้อมูลได้อย่างน่าสนใจสมมุติให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกคนเป็นเจ้าของร้าน ABC Cupcakes และนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในการบริหารจัดการร้านหรือรวมถึงการทำโฆษณาให้กับร้าน โดยการนำ AI ไปมาใช้ในธุรกิจของ Facebook คัดเลือกกลุ่มผู้ใช้งานที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของการทำโฆษณามากที่สุด การเข้าถึงผู้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ (Reach Audience Efficiently) การส่งข้อมูลที่ถูกต้อง (Deliver Relevant Message) ตลอดจนการเพิ่มยอดขายให้กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Drive sales efficiently) ส่วนเป้าหมายในอนาคตที่ Facebook จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี AI , AR และ ​VR

คลิปการพัฒนา ​AI โดย Facebook

DIY front-end Analytics กระบวนการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูล

agoda ผู้ให้บริการจองห้องพักออนไลน์อันดับต้น ๆ ของโลกปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทย ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr.Idan Zalzberg VP Data ของ Agoda มาร่วมอธิบายวิธีการเลือกใช้ Tools ในการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ agoda เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องในการให้บริการจองห้องพักออนไลน์ บริษัท agoda ถือเป็นบริษัทหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลเพื่อการทำธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ให้บริการนานกว่า 18 ปี

Smart City เมืองอัจฉริยะ

บริษัท Acer ถือเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ในประเทศใต้หวันภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr.Michael Yeh ผู้บริหารของ Acer Being Communication บริษัท Acer ได้นำเสนอตัวอย่างการทำเทคโนโลยี IoT ไปใช้บริหารจัดการ เช่น ระบบจัดการน้ำประปาของเมือง ระบบจัดการที่จอดรถ (Acer Smart Parking System) ระบบจัดการไฟส่องสว่างบนถนนของเมือง (Smart Street Lighting) ระบบตรวจสอบคุณภาพของน้ำด้วยทุ่นลอยน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Water Quality System) ระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Polar Power Control System) ระบบจัดการบริหารน้ำท่วมของเมือง (Smart Flood Monitor) ระบบจัดการคลังสินค้าในโรงงาน (Smart Factory System)

Smart Home บ้านอัจฉริยะ

แนวคิดบ้านอัจฉริยะจาก Xiaomi ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่ของจีนแต่บริษัทต้องการนำเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ชีวิตมีความสะดวกสะบายมากขึ้นให้กับผู้ใช้งาน โดยได้รับเกียรติจาก Mr. ohn Chen Regional Director, SEA Region ร่วมบรรยายเทคโนโลยี IoT ไปใช้งานในบ้านอัจฉริยะ IoT-Smart Homes ตัวอย่างเช่น ระบบแจ้งเตือนและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วยเสียง

คลิปแนะนำอุปกรณ์ Smart Home บ้านอัจฉริยะจาก Xiaomi

Social Impact from a Hyper Localized Platform

ผลกระทบทางสังคมหลังจากนำเทคโนโลยีไปปรับใช้ ตัวอย่างความสำเร็จของ Go-Jek บริษัท Startup ระดับ Unicorn จากประเทศอินโดนีเซียที่กำลังเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยโดยผ่านบริษัท GET ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr.Pinya Nittayakasetwat ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร GET ได้มาร่วมแชร์ประสบการณ์หลังจากได้จับมือร่วมกับ Go-Jek มุมมองการทำธุรกิจที่นอกจากเน้นการเติบโตของบริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

The Future of Mobility is Electric รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

บริษัท Nissan กลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่นและอันดับต้น ๆ ของโลกและมียอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะรุ่น Nissan Leaf ที่มียอดจำหน่ายหลายแสนคันนับจากการเปิดตัวเมื่อปี 2010 รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นนี้มีแผนที่จะนำมาจำหน่ายในประเทศไทยเร็ว ๆ นี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr. Vincent Wijnen ผู้บริหารตำแหน่ง Senior Vice President, Nissan Asia & Oceania ร่วมอธิบายเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของ Nissan และอนาคตของเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดียิ่งขึ้น

คลิปแนะนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า Nissan Leaf

นอกจากกิจกรรมภายในห้องสัมมนาขนาดใหญ่ 2 ห้องแล้วผู้เข้าร่วมงานยังสามารถพบกับบูธจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่นำเทคโนโลยีน่าสนใจมานำเสนอ สามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดและแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ

  • บริษัท ZANROO ผู้ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดระบบ Social Media Solution ระบบ Big Data Analytics
  • บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการ Longdo Map พัฒนาโดยคนไทยเน้นข้อมูลเจาะลึกภายในประเทศไทย
  • บริษัท AIS ที่นำบริหาร AIS Business Cloud และ AIS IoT มานำเสนอ
  • บริษัท Nissan นำเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เตรียมนำมาวางจำหน่ายในประเทศมาให้ทดลองขับผ่านเครื่องจำลองขับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
  • บริษัท Agoda ผู้ให้บริการจองห้องพักอันดับต้น ๆ ของโลกนำเทคโนโลยีมานำเสนอพร้อมเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งผ่านเว็บไซต์ careersatagoda.com
  • บริษัท Wisesight ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล Social Network เพื่อวางแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แอพพลิเคชั่น OOCA แอพพลิเคชั่นให้คำปรึกษาสุขภาพจิตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถลดข้อจำกัดการเข้าถึงและให้คำปรึกษาของผู้ป่วยทางจิตซึ่งมักไม่กล้าที่จะปรึกษากับแพทย์โดยตรง
  • บูธของ jobs.blognone.com บริการเว็บไซต์สมัครงานที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้

บรรยากาศภายนอกห้องสัมมนา Blognone Tomorrow

บรรยากาศภายนอกห้องสัมมนา Blognone Tomorrow
บรรยากาศภายนอกห้องสัมมนา Blognone Tomorrow
บรรยากาศภายนอกห้องสัมมนา Blognone Tomorrow
บรรยากาศภายนอกห้องสัมมนา Blognone Tomorrow

บรรยากาศภายในห้องสัมมนา Blognone Tomorrow

บรรยากาศภายในห้องสัมมนา Blognone Tomorrow
บรรยากาศภายในห้องสัมมนา Blognone Tomorrow
บรรยากาศภายในห้องสัมมนา Blognone Tomorrow
บรรยากาศภายในห้องสัมมนา Blognone Tomorrow

ที่มาของข้อมูล
blognone.com/tomorrow

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *