หุ่นยนต์ BeachBot เต่าน้อยนักวาดบนชายหาด

BeachBot หุ่นยนต์วาดภาพบนชายผลงานวิจัยและพัฒนาร่วมกันของมหาวิทยาลัยวิศวกรรม ETH Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ Disney Research Zurich หุ่นยนต์มีรูปร่างคล้ายเต่ามีชื่ออย่างเป็นทางการว่า BeachBot หุ่นยนต์สามารถวาดรูปบนชายหาดได้ตามที่ข้อมูลที่ถูกป้อนผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์

BeachBot เป็นหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายเต่าน้อยติดตั้งคราดขนาดเล็ก 7 อันบริเวณท้ายของหุ่นยนต์ เมื่อหุ่นยนต์ BeachBot วิ่งไปบนพื้นทรายตามแนวเส้นที่ถูกกำหนดไว้หุ่นยนต์จะควบคุมการกดหรือยกขึ้นของคราดเพื่อสร้างลายเส้นบนหาดทราย การควบคุมคราดทั้ง 7 อันแยกออกจากกันอย่างอิสระทำให้ BeachBot สามารถวาดภาพด้วยเส้นที่บางสุดขนาด 5 เซนติเมตรและเส้นที่หนาสุด 40 เซนติเมตร ส่วนล้อของ BeachBot เป็นล้อแบบบอลลูนซึ่งจะไม่ทิ้งรอยและทำลายภาพวาดบนชายหาด หุ่นยนต์ใช้ล้อหน้าล้อเดียวทำหน้าที่ควบคุมการเลี้ยวส่วนล้อหลัง 2 ล้อนั้นมีเพลาขับแยกกันขับเคลื่อนได้อิสระ

การควบคุมพื้นที่การทำงานของ BeachBot จะมีการปักเสาส่งสัญญาณไว้บนผืนทราย หุ่นยนตร์จะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับตำแหน่งโดยเลเซอร์ที่ติดตั้งไว้ด้านบนของตัวมันอ้างอิงกับเสาส่งสัญญาณที่ปักเอาไว้โดยรอบ จุดประสงค์ของหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและสร้างเอกลักษณ์ให้สถานที่ท่องเที่ยวบนชายหาด ทีมงานพัฒนาหุ่นยนต์เป็นวิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า 7 คน นักศึกษาวิศวกรไฟฟ้าและออกแบบอุตสหกรรมจากมหาวิทยาลัย Zurich University จำนวน 2 คน

คลิปแนะนำหุ่นยนต์ BeachBot

ภาพการทำงานของหุ่นยนต์ BeachBot

Disney Research - BeachBot (5)

Disney Research - BeachBot (4)

ที่มาของข้อมูล
blognone.com, beachbot.ch, theverge.com, Disney Research Hub

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *