เครื่องแท็บเล็ตในภาพยนตร์เรื่อง 2001: A Space Odyssey ที่ฉายเมื่อปี 1968

ปรากฏอุปกรณ์สื่อสารที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องแท็บเล็ตในภาพยนตร์เรื่อง 2001: A Space Odyssey ซึ่งฉายเมื่อปี 1968 ภาพยนตร์เรื่องนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศของมนุษย์ในปี 2001 กำกับการแสดงโดยสแตนลีย์ คูบริก และเป็นภาพยนตร์แนวอวกาศที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดเรื่องหนึ่ง

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นแนวคิดของเทคโนโลยีอวกาศที่ยังมีอิทธิพลต่อภาพยนตร์แนวอวกาศในสมัยนี้หลายอย่างด้วยกัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีอุปกรณ์สื่อสารชิ้นหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องแท็บเล็ต iPad ของ Apple ที่กำลังได้รับความนิยมในสมัยนี้ เป็นไปได้หรือไม่ว่าแนวคิดของเครื่องแท็บเล็ทอาจเป็นแนวคิดที่มีมานานแล้วเพียงแค่เทคโนโลยีที่มีในปี 1968 ไม่สามารถสร้างออกมาได้

เครื่องแท็บเล็ตในภาพยนตร์เรื่อง 2001: A Space Odyssey

ที่มาของข้อมูล
TH.wikipedia.org, Youtube.com/user/septemberX

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *