เมื่อโยนลูกบาสเกตบอลจากสันเขื่อนสูง 127 เมตร สิ่งที่เกิดขึ้นแทบไม่เชื่อสายตา

นักทดลองทฤษฏีทางวิทยาศาสตร์ได้ทดลองโยนลูกบาสเกตบอลจากสันเขื่อนสูงประมาณ 127 เมตร ทำการทดลองสองครั้ง ครั้งแรกเป็นการโยนปกติซึ่งลูกบาสเกตบอลก็ตกลงพื้นเสียงดังไม่มีอะไรแปลกใหม่เกิดขึ้น แต่การทดลองโยนครั้งที่สองผู้โยนได้ใช้มือหมุนลูกบาสเกตบอลขณะที่ปล่อยลูกบาสเกตบอลลงไป พบว่าลูกบาสเกตบอลมีลักษณะการตกที่แปลกประหลาดโดยมันได้บินร่อนไปข้างหน้า คล้ายกับลักษณะของเครื่องร่อน

การทดลองครั้งนี้ทำโดยช่อง Veritasium บน youtube ซึ่งได้อธิบายว่าสิ่งที่ทำให้ลูกบาสเกตบอล บินร่อนไปข้างหน้าได้นั้นเป็นไปตามปรากฏการณ์ Magnus effect ตั้งชื่อตามนักวิจัยชาวเยอรมัน เฮนริค กุสตาฟ แม๊กนัส การหมุนของลูกบาสเกตบอลจะทำให้อากาศรอบ ๆ หมุนตามไปด้วย ทำให้เกิดแรงดันที่แตกต่างกันในแต่ละด้านของลูกบาสเกตบอลส่งผลให้ลักษณะการเคลื่อนที่ของลูกบาสเกตบอลมีลักษณะโค้ง หรือเลี้ยวไปตามทิศทางการหมุนของลูกบาสเกตบอลนั่นเอง

Sketch_of_Magnus_effect_with_streamlines_and_turbulent_wake.svg

นอกจากนี้เรายังเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ Magnus effect ได้จากการเตะฟรีคิก เตะมุม ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ซึ่งลูกฟุตบอลจะสามารถเคลื่อนที่ในลักษณะเส้นทางโค้งตามการกำหนดทิศทางการหมุนตอนผู้เล่นฟุตบอลเตะออกไป นอกจากนี้ยังมีการนำทฤษฎี Magnus effect ไปใช้สร้างเรือใบ เครื่องบิน ที่มีลักษณะแปลกประหลาดอีกด้วย

ที่มาของข้อมูล
Veritasium, en.wikipedia.org/wiki/Magnus_effect, beyondblindfold.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation