โรงแรมอวกาศ Aurora Station ราคาห้องพัก 300 ล้านบาทเปิดให้บริการในปี 2022

โรงแรมอวกาศ Aurora Station โครงการนี้ถูกนำเสนอโดยบริษัท Orion Span มีเป้าหมายส่งนักท่องเที่ยวอากาศ 4 คน พร้อมนักบินอวกาศ 2 คนขึ้นไปใช้ชีวิตบนโรงแรมอวกาศนาน 12 วันโดยจ่ายค่าที่พักคนล่ะ 9.5 ล้าน หรือประมาณ 300 ล้านบาทไทย ตามแผนการที่บริษัท Orion Span นำเสนอนั้นโรงแรมอวกาศจะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรของโลกในปี 2021 ส่วนนักท่องเที่ยวอวกาศชุดแรกจะต้องผ่านการอบรมเก็บตัว 3 เดือนก่อนถูกส่งขึ้นอวกาศในปี 2022

นอกจากโรงแรมอวกาศแล้วบริษัท Orion Span มีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างพื้นที่ใช้อยู่อาศัยของมนุษย์บนอวกาศในรูปแบบชุมชนเมืองและอาณานิคมอวกาศ บริษัทก่อตั้งโดย Frank Bunger เป็นบริษัท Startup ด้านอวกาศในรัฐแคลิฟอร์เนีย โครงการโรงแรมอวกาศยังอยู่ในขึ้นตอนการเสนอแนวคิด บริษัทยังไม่ได้ทำการเซ็นสัญญาเที่ยวบินอวกาศแรกบริษัทขนส่งอวกาศ เช่น SpaceX หรือ Boeing ซึ่งกำลังพัฒนายานอวกาศสำหรับส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศอย่าง Dragon 2 และ Orion

โรงแรมอวกาศ Aurora Station

โรงแรมอวกาศ Aurora Station มีขนาดยาวประมาณ 13.3 เมตร กว้าง 4.3 เมตรมีเนื้อที่ภายในทั้งหมด 160 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นขนาดที่เพียงพอสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวอวกาศและนักบินรวม 6 คน โรงแรมอวกาศจะโคจรอยู่เหนือพื้นโลกที่ระดับความสูงประมาณ 320 กิโลเมตรเป็นระดับความสูงที่ตำกว่าสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เล็กน้อย สำหรับการส่งโรงแรมอวกาศขึ้นสู่วงโคจรบริษัท Orion Span ใช้วิธีว่าจ้างบริษัทขนส่งอวกาศที่มีเทคโนโลยีจรวดทรงพลัง เช่น จรวด Falcon Heavy จากบริษัท SpaceX หรือจรวด SLS จากบริษัท Boeing, United Launch Alliance, Orbital ATK และ Aerojet Rocketdyne

ภาพโรงแรมอวกาศ Aurora Station

ภาพยานอวกาศเข้าเทียบท่าโรงแรมอวกาศ Aurora Station ที่มาของภาพ Orion Span
ภาพจำลองแสดงภายในของโรงแรมอวกาศ Aurora Station ที่มาของภาพ Orion Span

ที่มาของข้อมูล
space.com, orionspan.com, en.wikipedia.org/wiki/Orion_Spin

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation