คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกอตานาซอฟฟ์-เบอร์รี ( Atanasoff-Berry Computer )

คอมพิวเตอร์ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รี ( Atanasoff-Berry Computer ย่อว่า ABC ) ถูกพัฒนาโดยจอห์น อตานาซอฟฟ์ ( John Vincent Atanasoff ) อาจารย์ฟิสิกส์และนักประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตส โดยใช้เลขคณิตฐานสองและสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ในการคำนวน ประวัติของจอห์น อตานาซอฟฟ์ ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักเพราะหนังสือประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่บันทึกไว้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อีนิแอก ( ENIAC ) คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลก ที่ประดิษฐ์โดยจอห์น ดับลิว มอชลีย์ ( John W. Mauchly ) และ เจ เพรสเพอร์ เอคเกิรต ( J. Prespern Eckert )

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแบบเรียนประวัติศาสตร์และผู้คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจว่าเครื่องอีนิแอกคือคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกทำให้เรื่องราวของจอห์น อตานาซอฟฟ์ผู้ประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกไม่ค่อยมีเป็นที่รู้จักมากนัก

ในปี 1974 ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินให้คอมพิวเตอร์ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รีเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกหลังการต่อสู้เกี่ยวกับสิทธิบัตรหลายปี จุดเริ่มต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์อตานาซอฟฟ์-เบอร์รี มาจากจอห์น อตานาซอฟฟ์พยายาหาเครื่องมือแก้ปัญหาการคำนวนของนักศึกษาในห้องเรียนมหาวิทยาลัยหลังใช้เวลาคิดวิธีคำนวนนานกว่า 2 ปี จอห์น อตานาซอฟฟ์ได้คิดวิธีสร้างคอมพิวเตอร์โดยใช้การคำนวนเลขฐานสองและสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งแตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคสมัยนั้นที่ใช้การเคลื่อนไหวของเครื่องจักรขนาดใหญ่

ภาพ จอห์น อตานาซอฟฟ์ขณะบรรยายที่มหาวิทยาลัย Iowa State University ปี 1981

atanasoff-berry-computer

จอห์น อตานาซอฟฟ์ ( John Vincent Atanasoff ) เกิดในปี 1903 บิดาเป็นชาวบัลแกเรียต่อมาไอ้อพยพเข้ามาอาศัยที่เมือง Hamilton ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีแม่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ จอห์น อตานาซอฟฟ์ฉายแววอัจฉริยะด้วยการอ่านหนังสือออกตั้งยังเด็กโดยมีแม่เป็นผู้สอนหนังสือให้ที่บ้าน หลังเรียนจบมัธยมจอห์น อตานอซอฟฟ์ได้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศกวรรมไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยฟลอริด้า และเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตส และปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสัน โดยมีผลงานวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับฉนวนของธาตุฮีเลียม เมื่อเรียนจบก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทลัยไอโอวาสเตส

ที่มาของข้อมูล
en.wikipedia.org , th.wikipedia.org

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *