หญิงสาวคนหนึ่งพบกล้องแอบถ่ายในห้องที่เช่าผ่านเว็บไซต์ Airbnb

Airbnb บริการจองห้องพักออนไลน์แบบ Sharing Economy ถูกผู้หญิงรายหนึ่งยื่นฟ้องหลังเธอพบว่าห้องที่เธอเช่าผ่านเว็บไซต์ Airbnb มีกล้องแอบถ่ายซ่อนอยู่เธอค้นพบกล้องแอบถ่ายดังกล่าวโดยบังเอิญขณะไม่สวมเสื้อผ้า ซึ่งนอกจากโดนแอบถ่ายแล้วยังถูกดักฟังการพูดคุยอีกด้วย โดยห้องเช่าดังกล่าวตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา ทางเว็บไซต์ Airbnb ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

“We expect hosts to respect their guests’ privacy. Although we can’t provide you with specific legal advice, the use of surveillance equipment may violate the law in your jurisdiction. Notify your guests about any security cameras or other surveillance devices at or around your listing and get consent where required.”

“เราคาดหวังให้เจ้าของที่พักเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพัก ถึงแม้เราจะไม่สามารถให้คำแนะนำด้านกฎหมายแก่คุณ การใช้อุปกรณ์สอดส่องดูแลอาจเป็นการละเมิดกฎหมายในเขตอำนาจของคุณ แจ้งผู้เข้าพักคุณให้ทราบเกี่ยวกับกล้องรักษาความปลอดภัยหรืออุปกรณ์สอดส่องดูแลอื่นๆในที่พักหรือบริเวณรอบที่พักของคุณและให้พวกเขาตกลงให้มีอุปกรณ์ดังกล่าวได้เมื่อจำเป็น”

ที่มาของข้อมูล
airbnb.com , mashable.com

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *