ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ Kepler-1649c มีขนาดและอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลก

นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงใหม่ชื่อ Kepler-1649c มีขนาดและอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ 300 ปีแสง การค้นพบในครั้งเกิดจากทีมนักวิจัยใช้ข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์มาประมวลผล แม้กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์จะเลิกใช้งานไปแล้วแต่ข้อมูลยังสามารถนำมาวิเคราะห์ได้อีกมากมาย

ดาวเคราะห์ Kepler-1649c มีขนาดใหญ่กว่าโลกเล็กน้อยประมาณ 1.06 เท่า ได้รับแสงจากดาวฤกษ์ประมาณ 75% ของแสงที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์ มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตที่เอื้อต่อการพบสิ่งมีชีวิต ดาวเคราะห์โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์แคระสีแดงขนาดเล็กใช้เวลาประมาณ 19.5 วันต่อ 1 รอบ มีความเป็นไปได้ที่ดาวจะหันหน้าเดียวเข้าหาดาวฤกษ์แคระสีแดง ดาวเคราะห์ Kepler-1649c จึงมีลักษณะด้านมืดและด้านสว่างคล้ายดวงจันทร์บริวารของโลก

อย่างไรก็ตามนาซาเชื่อว่ายังมีดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกอยู่อีกจำนวนมากเพราะจากข้อมูลที่กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ส่งกลับมาค้นพบดาวฤกษ์จำนวนกว่า 200,000 ดวง รวมไปถึงการคำนวนค่าต่าง ๆ ของดาวเคราะห์ Kepler-1649c ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์ โดยนาซามีแผนการส่งกล้องโทรทรรศน์อวกาศตัวใหม่ชื่อกล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ ขึ้นสู่อวกาศในช่วงปี 2021 ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

ภาพเปรียบเทียบขนาดของโลกกับดาวเคราะห์ Kepler-1649c

เรียบเรียงโดย Nextwider

ที่มาของข้อมูล

Earth-Size, Habitable Zone Planet Found Hidden in Early NASA Kepler Data

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation