ไปเที่ยวร้าน Apple Store ทั่วโลกผ่าน Google Street View

ร้านผลไม้ Apple Store มี 395 สาขาทั่วโลก (ไม่มีในประเทศไทย) โดย Apple Store เป็นสถานที่สำหรับวางจำหน่ายสินค้าของบริษัทเช่น ซอฟต์แวร์ , ไอเเพด , ไอโฟน รวมถึงบริการซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด

Read more