Browsing: SolarStratos

Airplane
0

เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า SolarStratos บินได้นาน 12 ชั่วโมงบินสูง 18 กิโลเมตร

เครื่องบินพลังงานไฟฟ้า SolarStratos เป็นโครงการพัฒนาของบริษัท SunPower บริษัทผู้ให้บริการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศอเมริกาบริษัทได้พัฒนาแผงโซล่าเซลล์รุ่นที่ชื่อว่า Maxeon ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าแผงโซล่าเซลล์แบบเดิม 22-24%