Pacific Rim หนังหุ่นยักษ์ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดจากมหาสมุทรแปซิฟิก

Pacific Rim หนังแนวหุ่นยักษ์ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดจากมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนที่ชอบหุ่นยนต์ต้องไปดู

Read more