โลกาวินาศ ภายใน 6 องศา

ฟังดูเว่อร์เหลือเชื่อ … แค่อุณหภูมิโลกร้อนเพิ่มขึ้นเพียง 6 องศา โลกาวินาศ! เลยหรือ? ประเด็นต้นเหตุวิกฤติโลกร้อน นักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงมีทัศนะแตกต่างกันอยู่เป็น 2 พวกใหญ่

Read more