จีนส่งยาน Chang’e 4 ไปสำรวจด้านมืดของดวงจันทร์

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมาองค์กรอวกาศของจีน (China National Space Administration หรือ CNSA) ประสบความสำเร็จในการส่งจรวด Long March 3B บรรทุกยาน Chang’e 4 (ฉางเอ๋อ-4 ) ขึ้นสู่อวกาศเพื่อเดินทางไปสำรวจด้านมืดของดวงจันทร์หรือด้านไกลของดวงจันทร์ หากภารกิจสำเร็จไปตามแผนยาน

Read more