Browsing: Lockheedmartin

Vehicles
0

SR-72 เครื่องบินความเร็วเหนือเสียงระดับมัค 6 หรือ 7,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

Lockheed Martin SR-72 เครื่องบินไร้คนขับความเร็วเหนือเสียงเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกลุ่ม Skunk Works ทีมงานพัฒนาเครื่องบินความเร็วเหนือเสียงในบริษัท Lockheed Martin และสำนักงานวิจัยขั้นสูงกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ( DARPA : Defense Advanced…