LINE HERE แอพพลิเคชั่นติดตามตำแหน่งคนรู้จัก

LINE HERE แอพพลิเคชั่นติดตามตำแหน่งคนรู้จักเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ลักษณะการทำงานคล้ายกับเครื่องมือในการบอกตำแหน่งผ่านระบบ GPS ตามเวลาและตำแหน่งจริง ๆ ในขณะนั้นให้กับคนรู้จักว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังเดินทาง หรือนัดหมายกันเพราะทำให้ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนหรือในกรณี

Read more