MIT พัฒนาเครื่องบินพลังลมไอออน (Ionic Wind) ลำแรกของโลก

สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ หรือ MIT วิจัยพัฒนาเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยลมไอออน (Ionic Wind) สำเร็จเป็นลำแรกของโลก เครื่องบินต้นแบบที่ถูกวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถบินได้โดยไม่จำเป็นต้องมีใบพัดหรือเครื่องยนต์ไอพ่นเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเครื่องบินของมนุษยชาติในรอบ 115 ปี เครื่องบินต้นแบบ Version 2 EAD Airframe เครื่องบินต้นแบบ Version 2 EAD Airframe

Read more