Browsing: iCub

AI the-icub-humanoid-robot
0

หุ่นยนต์ iCub ฮิวแมนนอยด์ร่างอวตารของมนุษย์

หุ่นยนต์ iCub เป็นหุ่นยนต์ประเภทหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (Humanoid) ลักษณะคล้ายมนุษย์ออกแบบโดย RobotCub Consortium และมีสถาบันเทคโนโลยีแห่งประเทศอิตาลี หรือ IIT เป็นผู้สร้างตัวหุ่นยนต์ต้นแบบตัวแรกขึ้นมา แนวคิดการพัฒนาหุ่นยนต์เป็นลักษณะโอเพ่นซอร์สทั้งซอฟแวร์ฟรีและฮาร์ทแวร์ โดยมีสถาบันวิจัยต่าง ๆ ทั้งในยุโรป…