เทคโนโลยีหน้าจอรับรู้แรงกด Force Touch

เทคโนโลยีหน้าจอรับรู้แรงกด Force Touch เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกนำมาใช้กับหน้าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ มีลักษณะการทำงานคล้ายกับ 3D Touch บนเครื่อง iPhone 6s ที่เพิ่งจะเปิดตัวไป คาดว่าเทคโนโลยี Force Touch กำลังถูกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S7 เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟน

Read more