Browsing: Falcon 9

Space News
0

SpaceX เลื่อนกำหนดการปล่อยจรวด Falcon 9 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์

SpaceX ประกาศเลื่อนกำหนดการปล่อยจรวด Falcon 9 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์หรือตอนเช้าของวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศไทยการเลือนกำหนดการปล่อยจรวดในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากการปล่อยจรวดในวันที่ 25 กุมภาพันธ์

Space News
0

SpaceX เตรียมใช้จรวด Falcon 9 ลงจอดบนฐานลอยน้ำกลางทะเลอีกครั้งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์

SpaceX บริษัทด้านธุรกิจการขนส่งทางอวกาศก่อตั้งโดย อีลอน มัสก์ ( Elon Musk ) มีแผนการส่งจรวด Falcon 9 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้โดยจรวดจะส่งดาวเทียม ​SES-9…