คลิปสัมภาษณ์ Eric Schmidt ประธานบริหาร Google ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย

Eric Schmidt ประธานบริหาร Google เดินทางมาประเทศไทยและได้เปิดโอกาสให้นักเรียน-นักศึกษาในไทย ถาม-ตอบ บนเวทีและผ่าน Hangouts

Read more