ตัวอย่าง Interstellar ทะยานดาวกู้โลก

Interstellar (อินเตอร์สเตลลาร์ ) ทะยานดาวกู้โลก ภาพยนตร์ที่กำลังเข้าฉายในประเทศไทยวันที่ 6 พฤศจิกายน 2014 มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับภารกิจการเดินทางเพื่อสำรวจแหล่งที่อยู่ใหม่

Read more