คำนวนรัศมีการทำลายล้างโดยอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผ่านเว็บไซต์ NUKEMAP

เกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยตามประวัติที่ได้รับการยืนยันมีการทดลองมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2006 ใช้นิวเคลียร์ที่มีแรงระเบิด 500 ตัน ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 ใช้นิวเคลียร์ที่มีแรงระเบิด 6000 ตัน และครั้งสุดท้ายที่ใช้นิวเคลียร์ที่มีแรงระเบิด 10000 ตัน ความพยายามในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นภัยต่อความมั่นคงของเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก NOKEMAP

Read more