คำนวนรัศมีการทำลายล้างโดยอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผ่านเว็บไซต์ NUKEMAP

เกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์โดยตามประวัติที่ได้รับการยืนยันมีการทดลองมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2006 ใช้นิวเคลียร์ที่มีแรงระเบิด 500 ตัน ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2009 ใช้นิวเคลียร์ที่มีแรงระเบิด 6000 ตัน และครั้งสุดท้ายที่ใช้นิวเคลียร์ที่มีแรงระเบิด 10000 ตัน ความพยายามในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นภัยต่อความมั่นคงของเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก

NOKEMAP เว็บไซต์ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Stevens Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเปรียบเทียบคำนวนรัศมีการทำลายล้างโดยอาวุธนิวเคลียร์ ขั้นตอนการใช้งานเริ่มจาก ผู้ใช้เว็บสามารถเลือกสถานที่เมืองต่าง ๆ ทั่วโลก จากนั้นเลือกชนิดของอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอยู่หลายขนาด ตั้งแต่ ระเบิดนิวเคลียร์ที่ถูกทั้งที่เมืองฮิโรชิมะและนางาซากิจนถึงระเบิดนิวเคลียร์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ล่าสุด

NOKEMAP จำลองขนาดการระเบิดของนิวเคลียร์บริเวณปากอ่าวไทย

Screen Shot 2015-08-21 at 3.31.08 PM

จากการจำลองรัศมิการทำลายล้างโดยอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ การทำลายล้างของอาวุธนิวเคลียร์แบ่งออกเป็นรัศมี 4 ชั้น รัศมีชั้นที่ 1 Fireball radius กว้างประมาณ 170-700 เมตรสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในบริเวรนั้นจะถูกทำลายระเหยกลายเป็นก๊าซ รัศมีชั้นที่ 2 Radiation radius กว้างประมาณ 1-3 กิโลเมตร สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รัศมีการทำลายนี้จะได้รับสารกัมมันตภาพรังสีและส่วนใหญ่ผู้ได้รับสารกัมมันตภาพรังสีในชั้นนี้ 90 % จะเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงถึงสัปดาห์ รัศมีชั้นที่ 3 Air blast radius กว้างประมาณ 1.5 – 7 กิโลเมตร สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในรัศมีนี้จะโดนแรงอัดประมาณ 5 ปอนส์ อาคารพังเสียหาย ผิวหนังด้านนอกถูกทำลาย รัศมีชั้นที่ 4 Thermal radiation radius (3rd degree burns) ในชั้นนี้จะเกิดความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงกับรัศมีของชั้นที่ 3

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกระเบิดนิวเคลียร์ลูกอื่น ๆ มาทำการเปรียบเทียบความเสียหายได้เช่น Little Boy และ Fatman ที่เคยถูกทิ้งลงเมืองฮิโรชิมะ นางาซากิในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ระเบิดนิวเคลียร์ลุกที่น่าสนใจคือ Tsar Bomba ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพัฒนาโดยรัสเซียพลังการทำลายล้างที่น่่าตกใจมาก ๆ หรือ Castle Bravo ของอเมริกาที่อาจมีขนาดเล็กกว่า เว็บไซต์นี้ได้อธิบายความเสียหายและตอบคำถามที่ว่าสงครามนิวเคลียร์จะทำลายล้างโลกได้อย่างไร

ที่มาของข้อมูล
oknation.net , nst.or.th , en.wikipedia.org/wiki/North_Korea_and_weapons_of_mass_destruction

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *