Google Plus อัพเดทฟีเจอร์การถ่ายภาพและวิดีโอ

Google Plus ได้อัพเดทฟีเจอร์เอาใจคนรักการถ่ายและวิดีโอหากดูจากสถิติจะพบว่าในหนึ่งสัปดาห์จะมีภาพถ่ายมากกว่า 1500 ล้านภาพถูกอัพโหลดขึ้น

Read more