คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกอตานาซอฟฟ์-เบอร์รี ( Atanasoff-Berry Computer )

คอมพิวเตอร์ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รี ( Atanasoff-Berry Computer ย่อว่า ABC ) ถูกพัฒนาโดยจอห์น อตานาซอฟฟ์ ( John Vincent Atanasoff ) อาจารย์ฟิสิกส์และนักประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยไอโอวาสเตส

Read more