รายการมองเรามองโลก ตอน “ยุน ซี ลี” หัวหน้าทีมค้นคว้าวิจัยของซัมซุง

รายการมองเรามองโลกได้สัมภาษณ์ “ยุน ซี ลี” หัวหน้าทีมค้นคว้าวิจัยของซัมซุง (PIT : Product Innovation Team) มีสำนักงานอยู่ในประเทศ

Read more