นาซาประกวดออกแบบหุ่นยนต์รถสำรวจดาวศุกร์

นาซาประกวดออกแบบหุ่นยนต์รถสำรวจดาวศุกร์ทนทานต่อความร้อน 460 องศาเซลเซียส ความดันสูงกว่าโลก 90 เท่า ชิงเงินรางวัล 490,350 บาทสำหรับผู้ชนะเลิศ อันดับสอง 326,900 บาท อันดับสาม 163,450 บาท ส่งผลงานการออกแบบได้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม ประกาศรางวัลผู้ชนะการออกแบบในเดือนกรกฏาคม

รายละเอียดการแข่งขันและการส่งผลงานสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ https://www.herox.com/VenusRover

ดาวศุกร์ดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ลำดับที่ 2 รองจากดาวพุธ สามารถมองเห็นดาวศุกร์ได้ในตอนเช้ามืดและช่วงค่ำ ดาวดวงนี้มีความสุดขั้วด้านอุณหภูมิและความดันจนทำให้ยานอวกาศหลายลำที่ถูกส่งไปลงจอดบนดาวศุกร์ไม่สามารถทนทานได้นาน ยานอวกาศที่เคยเดินทางไปดาวศุกร์เช่น ยาน Mariner 2 ของสหรัฐอเมริกาในปี 1962 ยาน Venera 4 ของสหภาพโซเวียตในปี 1967

ที่มาของข้อมูล

NASA asks public to design sensors for Venus rover concept

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation