นาซากำลังพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติสร้างฐานบนดวงจันทร์และดาวอังคาร

ภารกิจเดินทางกลับไปดวงจันทร์ของนาซาในโครงการ Artemis ที่กำลังจะเกิดขึ้นนาซาต้องการสร้างสถานีสำรวจแบบฐาวรบนพื้นผิวดวงจันทร์ นาซากำลังพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่สามารถก่อสร้างอาคารสถานีสำรวจบนดวงจันทร์โดยใช้การทำงานอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์อวกาศควบคุม รูปแบบของเครื่องพิมพ์ 3 มิติจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอกับการก่อสร้างสถานีบนดวงจันทร์สามารถขนส่งด้วยยานอวกาศจากโลกและสามารถเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อวางตำแหน่งการก่อสร้าง

ก่อนหน้านี้นาซาได้จัดการแข่งขันออกแบบพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับใช้งานบนดวงจันทร์และดาวอังคารใช้ชื่อโครงการว่า 3D Printed Habitat Challenge มีบริษัทต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมา

ในตอนนี้นาซากำลังทำงานร่วมกับบริษัท ICON ในโครงการที่ชื่อว่า ICON’s Project Olympus เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารโดยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ บนพื้นผิวดวงจันทร์ ในบริเวณเมืองออสติน รัฐเท๊กซัส โดยบริษัท ICON แห่งนี้ก่อตั้งในปี 2018 และเป็นบริษัทแรกในอเมริกาที่ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

การสำรวจดวงจันทร์หรือดาวอังคารในอนาคตมีความจำเป็นต้องสร้างสถานีสำรวจแบบฐาวรบนดวงจันทร์ในระยะแรกเพื่อศึกษาวิจัยเทคโนโลยีต่าง ๆ ก่อนการเดินทางไปตั้งสถานีสำรวจบนดาวอังคาร เครื่องพิมพ์ 3 มิติจะต้องสามารถใช้แร่ธาตุบนดวงจันทร์เข้าใช้ในการก่อสร้างสถานีสำรวจ

เนื่องจากการส่งทรัพยากรทุกอย่างไปจากโลกใช้ต้นทุนที่สูง อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการ Artemis ในระยะแรก ภารกิจ Artemis 1-3 เป็นการส่งยานไปโคจรรอบดวงจันทร์และการส่งมนุษย์อวกาศลงไปสำรวจผิวดวงจันทร์ โดยใช้ยานอวกาศเป็นสถานีสำรวจชั่วคราวในระยะแรก ส่วนการก่อสร้างสถานีสำรวจด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติอาจเกิดขึ้นในภารกิจต่อ ๆ ไป

คลิปวิดีโอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติบนอวกาศของบริษัท ICON

คลิปการก่อสร้างบ้านด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติบนโลก

ที่มาของข้อมูล

NASA Looks to Advance 3D Printing Construction Systems for the Moon and Mars

Peerapat Chuejeen

Name : Peerapat Chuejeen "M" Tel : 086-5930737 E-mail : maspirecreation@gmail.com Facebook : www.facebook.com/peerapat.chuejeen Twitter : https://twitter.com/aspirecreation